Elektromontážne práce​

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických, opravy vyhradených elektrických a technických zariadení bez obmedzenia, výšky napätia pre činnosti v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Ponúkame skúsenosti s inštaláciami priemyselného a občianskeho charakteru, rekonštrukcie verejných osvetlení, realizáciu celkových projektov zameranú na úsporné opatrenia s cieľom návratnosti zdrojov z úsporných systémov.