Základné funkcie

zakladne funkcie zakladne funkcie
Svietidlo pre osvetlenie priechodu
(VARIANT STANDARD)
+
Stožiarový výložník ELV Senec
typ; V1T-30L-76-Z
+
Aktívna dopravná značka DZ PRG.1
s LED blikačmi priemeru 180 mm
+
Stožiar ELV SENEC
typ; STK 76/60/3K14-Z
+
DOPRAVNÝ GOMBÍK PRG.LED
umiestnený vo vozovke
+
Svietidlo pre osvetlenie priechodu
(VARIANT STANDARD)
+
Stožiarový výložník ELV Senec
typ; V1T-30L-76-Z
+
RIADIACA JEDNOTKA PRG 5.0
s detekciou chodca
+
Aktívna dopravná značka DZ PRG.1
s LED blikačmi priemeru 180 mm
+
Stožiar ELV SENEC
typ; STK 76/60/3K14-Z
+
DOPRAVNÝ GOMBÍK PRG.LED
umiestnený vo vozovke
+

 

Ukážka variantu TREND (DOPRAVNÝ GOMBÍK PRG.LED)

variant trend variant trend

Bezpečný priechod je aktívny - bliká

variant trend

Bezpečný priechod je pasívny

Ukážka variantu STANDARD (DZ PRG.2)

Bezpečný priechod je aktívny - bliká

Bezpečný priechod je pasívny

Poznámka: rozmer dopravnej značky pod označením PRG.2 je 750x750mm a tento variant je dostupný aj v prevedení PRG.1 s rozmerom dopravnej značky 500x500mm

Staré obchodné názvy produktov bezpečného priechodu