Staré obchodné názvy produktov bezpečného priechodu

Obchodné názvy I. GENERÁCIA BP Obchodné názvy II. GENERÁCIA Aktuálne obchodné názvy prvkov BP
RIADIACA JEDNOTKA CROSSFLASH RJ viaCROSSFLASH RJ PRG 5.0
CROSSFLASH / ARDOS viaCROSSFLASH DZ PRG.1 / DZ PRG.2
LEVELITE / ARDOS viaLEDFLASH DOPRAVNÝ GOMBÍK PRG.LED
STANDARD/ARDOS viaLIGHT ZEBRALIGHT
IP6 ZEBRA LIGHT / ARDOS viaZERBALIGHT ZEBRALIGHT

 

Obchodné názvy I. GENERÁCIA BP Obchodné názvy II. GENERÁCIA Aktuálne obchodné názvy prvkov BP
VARIANT I. EASY BASIC
VARIANT II. BASIC STANDARD
VARIANT III. FULL TREND
VARIANT IV. FULL + BASIC TREND PLUS

POZNÁMKA: skratka "BP" znamená slovo BEZPEČNÝ PRIECHOD