II. VARIANT - STANDARD

II. VARIANT - STANDARD

AKTÍVNE NASVIETENIE PRIECHODU POMOCOU AKTÍVNEJ DOPRAVNEJ ZNAČKY IP6 S LED BLIKAČMI
Odporúčame!

DZ PRG.1 (500x500)
DZ PRG.1 (500x500)
DETEKTOR CHODCA
DETEKTOR CHODCA
RJ PRG 5.0-SOLAR
RJ PRG 5.0-SOLAR
  • Aktívnu funkciu zabezpečuje riadiaca jednotka PRG 5.0 s detekciou chodca, ktorá zabezpečí, že výstražné LED svetlá sa aktivujú, keď chodec vstupuje do zóny priechodu.
  • Zvislá dopravná značka IP6 Model: DZ PRG.1, alebo DZ PRG.2 doplnená o dvojicu výstražných LED svetiel zabezpečuje, že každý vstup chodca na priechod, resp. aj čas pred samotným vstúpením na priechod, bude okolitej premávke včas detekovaný.

 

  • ÚČEL: AKTÍVNE OSVETLIŤ A ZVÝRAZNIŤ možné riziko nehody, resp. stretu auta s chodcom.
  • VÝHODY: Poskytuje ochranu chodcom NONSTOP 24 hodín denne. Tento prvok má vďaka riadiacej jednotke PRG 5.0 zálohovanie pre zabezpečenie funkčnosti počas dňa - zabezpečí napájanie systému aj počas dňa, alebo poruchy napájania (napr. nefunkčnosť VO).
  • JEDNODUCHÁ MONTÁŽ bez potreby regulácie premávky, Investor nepotrebuje povolenie od správcu cesty, nakoľko sa nezasahuje do cestného telesa !
  • Nie je potrebné prepojenie obidvoch RJ PRG 5.0 - komunikácia je zabezpečená technológiou Wireless.

DOTOVANÁ CENA DODÁVETEĽOM TECHNOLÓGIE PRE OBCE A MESTÁ!