O firme

Spoločnosť PROGRES MT s.r.o. pôsobí na trhu od r. 2004 kedy bola zapísaná do obchodného registra.

Hlavnou činnosťou spoločnosti sú ELEKTROMONTÁŽE, resp. opravy vyhradených elektrických a technických zariadení bez obmedzenia, výšky napätia pre činnosti v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Na túto hlavnú činnosť nadväzujú niekoľko súvisiacich predmetov podnikania.

Na vývoji a propagácii produktu "Bezpečného priechodu" sa podieľame pod r. 2008. Neustále sa zaoberáme zvyšovaním technickej úrovne tohto produktu s cieľom vybudovať fungujúcu sieť priechodov.

Spoločnosť PROGRES MT s.r.o. má 12 - 15 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere, spravidla preferujeme len činnosť zo závislej činnosti (čiže nemáme v stave SZČO).

Počas posledných rokov existencie spoločnosti sme nadobudli vynikajúce technické zázemie a disponujeme celou škálou mechanizácie a strojov veľmi rozmanitého druhu. Medzi špeciálne MTZ vybavenie radíme stroje určené na prácu v ceste, kde je riziko zrážky s nedisciplinovanými vodičmi veľmi vysoké.

Pracovníci spoločnosti sú školení v predpísaných periódach a celkovo vedieme školenia až na 24 rôznych zameraní. Medzi tieto školenia patria najmä práce a činnosti vyplývajúce z rizík elektrotechnikov. V našom tíme máme dvoch BOZP technikov. Podľa platných vyhlášok vedieme minimálnu úroveň pracovníkov na stupni § 23.

Disponujeme moderným vozovým parkom s možnosťou presúvať techniku a pracovníkov súčasne. Všetky vozidlá spoločnosti sú monitorované systémom GPS.

Ciele spoločnosti sú zamerané hlavne na:

  • propagáciu produktu Bezpečný priechod
  • poskytovanie profesionálnych služieb
  • zvyšovanie kvality prostredia pre pracovníkov spoločnosti