Na stiahnutie

DOPRAVNÝ GOMBÍK PRG.LED

POPIS:

Výstražné LED DOPRAVNÉ GOMBÍKY PRG.LED sú LED SVIETIDLÁ zapustené priamo vo vozovke a v prípade aktivácie vyžarujú svetlo kolmo na smer jazdy v priestore pred priechodom, čím dávajú okolitej premávke jasný signál o tom, že v dráhe pohybu vozidiel sa nachádza chodec, alebo akékoľvek nebezpečenstvo zrážky.

DOPRAVNÝ GOMBÍK PRG.LED pozostáva z nosnej masívnej časti vyrobenej z frézovaného duralového materiálu v tvare valca (PÚZDRO) a samostatnej elektroniky so vstavaným LED svetlom.

NOSNÁ ČASŤ DOPRAVNÉHO GOMBÍKA - PÚZDRO je vyhotovené tak, aby poskytlo celému svietidlu maximálnu integritu a tak zabezpečilo maximálnu odolnosť pred pôsobením vonkajších vplyvov a mechanického namáhania.

Puzdro je vyhotovené tak, že zabezpečuje svietidlu maximálnu ochranu pred poškodením - napr. radlice strojov vykonávajúci zimnú údržbu ciest.

Na kotvenie svietidla sa používajú špeciálne lepidlá a tmely, ktorých teplota spracovania a tuhnutia je obyčajne min. 5-10 C °.


Ilustračné foto DOPRAVNÉHO LED GOMBÍKA PRG.LED

ELEKTRONIKA SVIETIDLA - je zostavená tak, že zabezpečí rovnomerné rozdelenie odberu prúdu a tým pádom aj rovnomernú svietivosť integrovaných LED modulov aj pri zapojení svietidiel do väčšej skupiny pri jednom napájaní. Výmena elektroniky prebieha uvoľnením špeciálnych atypických nerezových skrutiek.

PARAMETRE:

 • rozmery LED gombíka ø130mm x 60mm
 • hmotnosť 1.7 kg
 • výška nad povrchom vozovky max. 3 mm
 • odolnosť puzdra do 25 ton
 • napájanie 12 - 24V DC, krytie IP 68
 • svetelný zdroj obojstranné 2x6 LED -minimálne 6 LED na jednu stranu

POUŽITIE:

 • zle viditeľné priechody a frekventované priechody pre chodcov
 • priechody v úsekoch častých dopravných nehôd, alebo priechody v blízkosti škôl,
 • nakladacie rampy, alebo ohraničenie hutníckych zón s nebezpečných okrajom, dopravné uzly v zásobovacích halách atd.- tzv. STOP ČIARY


Ilustračné foto dopravného gombíka PRG.LED v praxi - stavba Košický Klečenov (realizácia 11/2015)

PRÍNOS:

 • cieľom DOPRAVNÝCH GOMBÍKOV PRG.LED je svetlené zvýraznenie dráhy chodcov, ako preventívna signalizácia za účelom zvýšenia pozornosti vodiča.
 • hmotnosť 1.7 kg
 • výška nad povrchom vozovky max. 3 mm
 • odolnosť puzdra do 25 ton
 • napájanie 12 - 24V DC, krytie IP 68
 • farba svetla: biela, červená., žltá

RIADIACA JEDNOTKA PRG 5.0

RIADIACA JEDNOTKA PRG 5.0

Elektronika napájania a riadenia výstražných LED prvkov pre zvýraznenie chodcov na priechodoch:

a.) DOPRAVNÝ GOMBÍK PRG.LED alebo dopravná značka

b.) DZ IP6 - PRG.1/ PRG.2

Je doplnená o detekčné zariadenie, ktoré uvedie výstražné LED svetlo do stavu blikania v prítomnosti pohybu pred priechodom, alebo na priechode. V prípade neprítomnosti chodca, detekčné zariadenie vypne režim blikania a výstražný „aktívny“ LED prvok sa zmení na „pasívny“. Týmto zariadením sa zabraňuje návyku vodiča na permanentné blikanie výstražného svetla, ktoré bliká aj počas neprítomnosti chodcov. Permanentné blikanie výstražného svetla si po určitom čase nevšíma ani vodič, ani chodec. Tento jav je nežiaduci a je potrebné mu zabrániť. Najčastejšie riešenie predpokladá použitie dvoch riadiacich jednotiek, každú pre jednu stranu vozovky, ktoré poskytuje aj väčšiu kapacitu napájania a celkovo sa považuje sa dlhodobo udržateľnú variantu. Prenos riadiacich signálov na riadiacu jednotku na protiľahlej strane vozovky zabezpečuje modul RF synchronizácie. Odpadá tým nutnosť osadenia prepojovacieho kábla - vzdušný , alebo zemný prepoj.

Okrem externých prvkov, ako sú LED svetelné zdroje, senzory a indikačné prvky, riadiaca jednotka PRG 5.0 obsahuje všetky komponenty, potrebné pre činnosť systému. Veľká variabilita riešení, ktoré sú požadované pri projekcii, predpokladá rovnako vysokú variabilitu riešení samotnej riadiacej jednotky.

A. variabilita napájania

 • napájanie zo siete TN-S 230V AC, 50Hz, bez potreby zálohovania (stále napájanie)
 • napájanie zo siete TN-S 230V AC, 50Hz, s potrebou zálohovania (napájanie z rozvodov verejného osvetlenia)
 • napájanie z ostrovného fotovoltaického systému s menovitým napätím 12V DC, s akumulátorovým zálohovaním.

B. variabilita v oblasti riešenia komunikácie

 • samostatná jednotka - je použitá len jedna riadiaca jednotka pre obidve strany cestnej komunikácie
 • Najčastejšie riešenie predpokladá použitie dvoch riadiacich jednotiek, každú pre jednu stranu vozovky
 • dve riadiace jednotky - komunikujúce navzájom cez metalické káblové vedenie
 • dve riadiace jednotky - koordinované navzájom cez modul RF synchronizácie

C. funkčná variabilita – môžu byť použité rôzne kombinácie funkcií a uvedené varianty sa môžu vzájomne kombinovať

 • signalizácia blikaním LED dopravných gombíkov
 • signalizácia blikaním LED prvkov umiestnených v telese dopravnej značky IP6
 • riadenie jasu výstražných LED prvkov v závislosti od úrovne okolitého svetla

D. možnosť hlásenia poruchového stavu

 • Stav poruchy (výpadok napájania, vybitie akumulátorov, atď.) je možné diaľkovo exportovať do riadiaceho, alebo kamerového bezpečnostného systému podľa požiadaviek používateľa, napr. v dispečerskom pracovisku mestskej polície, servisnej organizácii, alebo nadradenému riadiacemu systému
 • bez signalizácie (štandard)
 • signalizácia cez metalické vedenie
 • signalizácia cez rádiové (RF) zariadenie

Inteligentné riešenie aktívne zvyšuje bezpečnosť chodcov nachádzajúcich sa v blízkosti, alebo priamo na priechode. Vyhodnocuje okolité vplyvy a aktívne vplýva na obidve skupiny faktorov s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov. Medzi základné vplyvy, ktoré môžu byť vyhodnocované patria najmä:

 • znížená viditeľnosť (tma), informácia je väčšinou odvodená od zariadení verejného osvetlenia
 • prítomnosť osôb v priestore pred vstupom do vozovky, informácia je získavaná aktívnymi senzormi

Riadiaca jednotka obsahuje zariadenia vyhodnocujúce vyššie uvedené vplyvy.

Konštrukčné usporiadanie riadiacej jednotky:

Riadiacu jednotku PRG5.0 vytvára kompaktné zariadenie umiestnené v spoločnej skrini. Sú tu umiestnené pripájacie svorkovnice, obvody napájacích zdrojov, programovateľný modul RDI, stmievač prispôsobujúci jas indikačných LED prvkov okolitému osvetleniu a prípadne senzor pre ovládanie asymetrického osvetlenia priechodu pre chodcov.

Konštrukčné vlastnosti skrine riadiacej jednotky:

Materiál: Tvrdený PES so sklenenými vláknami, farba RAL – 7035
Prevedenie: skriňa s dvierkami, možnosť osadenia zámku dvierok. Montáž elektrickej výzbroje na plastovej montážnej platni.
Rozmery skrine: 600 x 400 x 230 mm
Krytie: IP65
Stupeň mechanickej odolnosti: IK10
Vývody: štandardne umiestnené zospodu
Umiestnenie svetelných senzorov: na pravej bočnej stene zariadenia
Spôsob uchytenia na nosnej konštrukcii: Pomocou držiakov z pozinkovaných oceľových profilov, umožňujúcich montáž na stĺp verejného osvetlenia pomocou pásov BANDIMEX

Parametre napájacieho obvodu napájania z elektrickej siete:

Menovité napätie siete: 230V +/-10%, AC, 50Hz
Istenie prívodu: jednopólové, tavnou poistkou F2A/250V
Maximálny / doporučený prierez prípojných vodičov: 4/1,5 mm2
Trieda ochrany: I
Stupeň krytia IP: IP65 (uzatvorená skriňa riadiacej jednotky) / IP00 (modul RDI)
Typ záložného zdroja: zálohovanie obvodov MN
Typ záložného akumulátora: hermeticky uzavretý Pb akumulátor 12V/12Ah, bezúdržbový
Istenie obvodov malého napätia: tavnou poistkou F2A v prívodnej vetve napájania MN

Parametre napájacieho obvodu napájania z fotovoltaického zdroja:

Menovité napätie siete: závisí od použitých fotovoltaických zdrojov
Výkon fotovoltaických panelov: 80 - 130 W
Menovité pracovné napätie systému: 12V DC (10,8V – 14,4V)
Istenie prívodu: jednopólové, tavnou poistkou F6,3A/250V
Maximálny / doporučený prierez prípojných vodičov fotovoltaických panelov: 4/4mm2
Trieda ochrany: III
Stupeň krytia IP: IP65 (uzatvorená skriňa riadiacej jednotky) / IP00 (modul RDI)
Typ záložného zdroja: DC/DC menič– regulátor pre solárne systémy
Typ záložného akumulátora: hermeticky uzavretý Pb akumulátor 12V/17Ah, bezúdržbový
 

Poznámka: Kapacita akumulátora sa môže pohybovať v hodnotách 17 – 20 – 34 Ah (pri 20oC) resp. v zmysle požiadavky projektu.

Funkčné požiadavky na riadiacu jednotku:

 • vyhodnocovanie funkčnosti elektroniky detekčného zariadenia prítomnosti chodca. V prípade poruchy nutný prechod do bezpečnej poruchy, t.j. zabezpečenie trvalého blikania výstražných prvkov.
 • plynule nastavenie času blikania výstražných LED prvkov v krokoch po 1 sek. v rozsahu 0-25 sek.
 • plynulé predlžovanie času blikania výstražných LED prvkov v prípade nedávania prednosti chodcom
 • možnosť bezkáblového prepojenia prenosného počítača s elektronikou PRG 5.0, pre nastavenie prevádzkových parametrov funkčnosti priechodu pre chodcov prostredníctvom bluetooth.

Programovateľný modul PRG 5.0

Programovateľný modul PRG5.0 zabezpečuje funkčné požiadavky na riadiacu jednotku. Je to jednoúčelový programovateľný automat. Nastavovanie parametrov zariadenia je možné prostredníctvom vstavaného RS-485 komunikačného portu, alebo cez bluetooth komunikačný modul.

     
Ilustračné foto riadiacej jednotky PRG 5.0 v praxi - Obec Svinica, Dargov, realizácia PROGRES MT s.r.o. 11/2015

Obchodný názov: RIADIACA JEDNOTKA PRG 5.0 s detekciou prítomnosti chodca

Objednávky
Dodávateľ: PROGRES MT s.r.o.
Dodacie podmienky:
Štandardne sa zariadenie dodáva v rámci dodávok projektu. Riadiacu jednotku PRG 5.0 je možné dodať aj ako samostatné zariadenie. Požadované technické vlastnosti je potrebné konzultovať s technickým oddelením dodávateľa.

KYKLOP PRG.1 - PASÍVNY TRVALÝ DOPRAVNÝ GOMBÍK

POPIS:

KYKLOP je PASÍVNE dopravné zariadenie, fungujúce na princípe ODRAZU SVETLA (tzv. mačacie oči). Dopadajúce svetlo od reflektorov dopravných prostriedkov sa parabilicky odrazí na vyčnievajúcu kupolu vrchnej časti prvku. Svetlo sa odráža späť pomocou zrkadlovej plochy umiestnenej v spodnej časti gombíka. To odrazí dopadajúce svetlo späť cez kupolu, ako svetelnú vlnu. Zrkadlová plocha môže byt vyhotovená pre retroreflexiu 180°, alebo 360°. Dopravné gombíky KYKLOP sú vyrobené z tvrdeného skla v prevedení pre inštaláciu do obrubníka „KYKLOP PRG.1, pre inštaláciu do vozovky KYKLOP PRG.2 a KYKLOP PRG.3


KYKLOP PRG.1

KYKLOP PRG.2 / PRG.3

PARAMETRE:

 Typ

KYKLOP 1 do obrubníka
 

KYKLOP 2
KYKLOP 3
do vozovky

váha 150 g 400g / 475g
rozmery Ø 50mm, výška 50 mm

Ø 100mm, výška 36* / 45 mm

materiál tvrdené optické sklo

Tvrdené optické sklo

odolnosť voči tlaku

12 ton 35 ton

optická účinnosť

80 mcd / lux

300 mcd / lux
390 mcd / lux

vyžarovanie svetla

360° 360°

upevnenie prvku

len gumovým tesnením

dvojzložkovým lepidlom

POUŽITIE:

 • zvýraznenie pozdĺžnych plných, alebo prerušovaných čiar na komunikácii a cyklotrase
 • označenie a zvýraznenie vodiacich cestných obrubníkov, kruhových križovatiek
 • zvýraznenie ostrovčekov na komunikácii
 • oddelenie priebežných jazdných pruhov od odbočovacích pruhov
 • inštalácia pred priechody pre chodcov spomaľovacie prahy

KYKLOP PRG.1
montáž do obrubníka

KYKLOP PRG.1
montáž do vozovky

PRÍNOS:

 • zlepšenie viditeľnosti vodiacich a prerušovaných čiar na komunikácii
 • zviditeľnenie kruhových križovatiek
 • zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a prehľadnosť na vozovke
 • viditeľnosť a svietivosť počas noci, alebo šera
 • zvýraznenie nehodových úsekov ciest a nebezpečných zákrut
 • mechanická odolnosť voči snežnej radlici s gumovou násadou
 • samočistiaci účinok pri prejazde gombíka

NEVÝHODA:

 • miesto montáže nemôže byť počas zimnej údržby čistené ťažkou technikou, nakoľko poškodí KYKLOP