Monitorovacie systémy na priechodoch pre chodcov

Kamerové monitorovacie systémy zabezpečujú bezpečnosť chodcov na priechodoch, snímajú pohyb v okolí priechodu pre chodcov a  monitorujú dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a dopravy.