• Výstražné blikajúce LED svetlá pod označením „DOPRAVNÝ GOMBÍK PRG.LED“ vyvinuté pre umiestnenie vo vozovke inovatívna technológia zvýraznenia priechodu priamo vo vozovke.
  • Riadiaca jednotka „PRG 5.0 s detekciou chodca“ na priechode zabezpečí, že dopravné gombíky sa aktivujú, keď nastane reálne riziko stretu / nehody na priechode – preukázane ide o najlepší stupeň zvýraznenia chodca na priechode !
  • Dopravné gombíky vyžarujú biele jednostranné svetlo, ktoré je vyžarované po povrchu vozovky a jednoznačne vymedzuje priestor priechodu aj za zlej viditeľnosti, taktiež je svetlo viditeľné aj počas dňa = špeciálna technológia REFLEX.
  • LED prvky sú napájané riadiacou jednotkou PRG 5.0 s detekciou zachytávajúcu pohyb chodcov so záložným zdrojom zabezpečujúcim nepretržité fungovanie technológie.
  • Možnosť EXPORTU dát z priechodu do inteligentného kamerového rozvodu obce (okamžitá signalizácia poruchy systému, alebo straty napájania).

  • ÚČEL: AKTÍVNE detekovať pohyb chodca a okamžite ZVÝRAZNIŤ ZÓNU PRIECHODU A MINIMALIZOVAŤ RIZIKO ZO STRANY PREMÁVKY!
  • VÝHODY: Poskytuje ochranu chodcom NONSTOP 24 hodín denne, tento prvok má vďaka riadiacej jednotke PRG 5.0 zálohovanie pre zabezpečenie funkčnosti počas dňa, ktorý bez dobitia dokáže zálohovať celý systém až niekoľko dní.
  • Vyvinuté s maximálnou ochranou proti poškodeniu s nosnosťou až 25 ton /ks.
  • Nie je potrebné prepojenie riadiacich jednotiek – komunikácia je zabezpečená technológiou Wireless.