• Kombinácia dvoch variantov: variant I. BASIC Nasvietenie priechodu z hora + variant II. STANDARD DZ PRG.1/ PRG.2.
  • Riadiaca jednotka „PRG 5.0 s detekciou chodca“ na priechode zabezpečí, že výstražné LED svetlá (v značke 325) sa aktivujú, keď nastane reálne riziko stretu alebo nehody na priechode.

  • ÚČEL: osvetliť miesto priechodu pre chodca + pridaná hodnota aktívnej nezávislej ochrany NONSTOP 24 hod. vo forme aktivácie LED blikačov.
  • VÝHODY: plocha priechodu je v noci osvetlená a zároveň sa aktívne spustia LED výstražné svetlá keď chodec vstupuje na priechod.
  • AKTÍVNA ochranu chodcov NONSTOP 24 hodín denne, tento prvok má vďaka riadiacej jednotke PRG 5.0 zálohovanie pre zabezpečenie funkčnosti počas dňa, tzn. nevyžaduje sa stála prípojka energie, ktorá počas dňa napája technológiu !
  • Nie je potrebné prepojenie obidvoch RJ PRG 5.0 – komunikácia je zabezpečená technológiou Wireless.

DOTOVANÁ CENA DODÁVETEĽOM TECHNOLÓGIE PRE OBCE A MESTÁ!